Alles over de saneringsregeling varkenshouderij

Als je een varkenshouderij runde in het concentratiegebied Oost of Zuid, en jouw bedrijf zorgt voor een stankoverlast, dan kon je je aanmelden voor een subsidie. Deze maakt het mogelijk om je bedrijf, of een bepaalde locatie binnen je bedrijf, te beëindigen. Vanuit het Ministerie van Landbouw is er 455 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Naar verluid is dit voldoende om alle aanvragen te kunnen afhandelen. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend.

Wat houdt de saneringsregeling varkenshouderij in?

De saneringsregeling varkenshouderij maakt deel uit van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Hij heeft als doel om de gezondheidsrisico’s die door de hoge concentratie van varkenshouderijen worden veroorzaakt, te beperken. Maar liefst 84 procent van de Nederlandse varkenshouderijen zijn gelegen in de concentratiegebieden Oost en Zuid.

De subsidie die wordt uitgekeerd moet worden gezien als een vergoeding voor het deels of geheel laten vervallen van de varkensrechten en het waardeverlies van varkenshouderij.

De instantie Wageningen University & Research, kortweg WUR heeft in opdracht van het ministerie de vergoedingen voor varkensrechten bepaald. In het concentratiegebied Oost is dit bedrag bepaald op 52 Euro. In concentratiegebied Zuid is dit 151 Euro.

Als je varkensrechten wilt laten vervallen, moeten deze wel in je eigen bezit zijn. Als je deze huurt of verhuurt, dan zal je eerst moeten zorgen dat er voldoende rechten op je naam staan. Dit kan je doen door rechten bij te kopen of de verhuur ervan te beëindigen.

Zoals gezegd, krijg je ook een vergoeding voor het waardeverlies van zaken als je mestkelders, dierenverblijven en voersilo’s. Je krijgt een vergoeding van 65 procent van de, op basis van de levensduur, gecorrigeerde vervangingswaarde.

Als de aanvraag is goedkeurt, dan kan je een voorschot aanvragen. Je krijgt ook een overeenkomst die je moet ondertekenen. Hierin is opgenomen dat je binnen 8 maanden na goedkeuring van je aanvraag moet stoppen met je bedrijf. Het is dan niet meer toegestaan om varkens of andere diersoorten die tot de intensieve veehouderij worden gerekend te houden. Je zult het bestemmingsplan moeten laten wijzigen en ook zal de milieuvergunning worden stopgezet.

Er zijn dus tal van maatregelen en procedures waar je mee te maken gaat krijgen en het is dan ook verstandig om hier hulp bij in te schakelen.

Betrouwbare partner

Ben jij één van de varkenshouders die zich heeft aangemeld voor de saneringsregeling varkenshouderij? Dan is het slim om op zoek te gaan naar een goed accountants- en adviesbureau. Er komt namelijk enorm veel op je af.

Als varkenshouder is het van groot belang, dat je een betrouwbare partner hebt op dit vlak. Een accountantsbureau dat de branche als geen ander kent, maar ook de taal spreekt van de boeren. Als je op zoek bent naar een dergelijke partner, informeer dan eens bij FarmAdvies accountant voor varkenshouderij.

Zij zijn gespecialiseerd in de varkenshouderij en weten dus exact wat er allemaal speelt in de branche. Zij kunnen je dan ook perfect ondersteunen bij het afhandelen van de subsidieaanvraag.