Waarom is de WKB belangrijk?

WKB

WKB is de afkorting voor Wet Kwaliteitsborging. Dit betreft een wet wat bedoeld is voor het bouwen van bouwwerken. Het doel wat beoogd wordt met deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en de bouwtoezicht. Hoe ze dit bewerkstelligen is door private kwaliteitsborgers. Een kwaliteitsborger controleert de kwaliteit van een bouwwerk. Je kunt hierbij denken aan bouwwerken zoals een nieuwbouw, renovatie of verbouw. Wanneer je van plan bent om iets te bouwen, verbouwen of renoveren, is het van belang dat je ruim op tijd op de hoogte bent van de eisen die in de WKB staan. 

WKB

Waar moet erop gelet worden bij het bouwen van gebouwen?

Indien je een gebouw wilt bouwen, zijn er een aantal voorwaarden uit de WKB waar je rekening mee moet houden. Er zijn wellicht mensen die denken dat wanneer je een stuk grond koopt, je hier altijd een gebouw op kan bouwen. Dat is echter niet het geval. Wanneer je een gebouw wilt bouwen is de omgeving net zo belangrijk. Zowel het gebouw als de omgeving van het gebouw moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze wet beschermt in principe de bewoners en gebruikers van gebouwen. De WKB moet er namelijk voor zorgen dat er weinig risico is op brand en dat de energieverbruik laag is. De WKB is er dus voor jou.